Stubban Vel

  
Hvorfor være medlem?

  • Som velforening arbeider vi med saker som til enhver tid er til beboernes beste. Du har mulighet til å påvirke ditt nærmiljø.
  • Hvert år setter vi ut container - du kan kvitte deg med "skrammel og skrot" fra kjeller og loft gratis.
  • Sommerfest på barnehagen med grilling og aktiviteter for barn og voksne. 
  • Julegrantenning - årets store begivenhet for barna - kommer nissen tro?
  • Medlemsavgift er kr. 250,- , alle aktiviteter er inkludert i medlemsavgiften.
               

Kontonummer Stubban Vel for innbetaling: 1201 02 28156
Skriv navn og adresse på betalingsinfo. når du betaler.


            

Historikk

Velforeningen ble stiftet i 1967 og var en svært aktiv forening, særlig de første årene.

Det var idrettskomité, aktivitetskomité, byggekomité, arbeidsgruppe, Kastbrekka -komité og vedlikeholdskomité - riktignok spredt over noen år. De første årene var bygging av barnehage i området en stor sak - og her ble det lagt ned mang en time i dugnadsinnsats, mens selve tomta ble gitt i gave fra Sigrid Haugan. Høsten 1971 ble Øvre Stubban Barnehage åpnet.Det første kullet - 1971
 
Bygget eies av Stubban Vel, men de siste 20 årene har det vært kommunalt drevet, nå er det privat drift. Barnehagen har i alle år vært en korttidsbarnehage, men nå har vi fått heldagstilbud. Arbeidsstua; her gikk "alle" - både gutter og jenter. De broderte, laget påskekyllinger og julepynt og mye, mye mer.

Det har vært jobbet med mange prosjekter i årenes løp vedrørende opparbeidelse av lekeområder, vei og trafikksikringstiltak. De senere årene har vi hvert år satt ut container slik at medlemmene kan kvitte seg med rask fra kjeller og loft.

I 2000 gjennomførte vi julegrantenning på barnehagen. Arrangementet ble meget vellykket med ca. 100 barn tilstede, og så kom det nisse, til stor jubel for barna. Styret vedtok at dette blir en ny årlig tradisjon. 

Levert av  
mangadexmangadex